• قیمت خودروهای ساخت داخل

  قیمت خودروهای ساخت داخل

  قیمت انواع خودروهای ساخت یا مونتاژ خودروسازان ایرانی را در جدول زیر مشاهده می کنید. همان طور که می دانید قیمت خودروهای ساخت داخل تحت تاثیر نوسانات اقتصادی است و از آنجا که نوسات متغیرهای اقتصادی زیاد است، لذا قیمت خودرو نیز همواره دستخوش تغییرات بوده و گاهاً این تغییرات خیلی سریع است. از طرفی دیگر هیچ منبع دقیقی برای اعلان قیمت واقعی و کاملا صحیح قیمت خودرو در کشور وجود ندارد.

  ادامه مطلب
 • قیمت خودرو های وارداتی

  قیمت خودرو های وارداتی

  قیمت انواع خودروهای وارداتی موحود در بازار ایران را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید. باید توجه داشت که قیمت خودروهای وارداتی تحت تاثیر پارامترهای مختلفی نظیر نوسانات اقتصادی و سیاستها و تعرفه های گمرکی کشور وارد کننده، وضعیت کمپانی سازنده و بسیاری عوامل دیگر است. بنابراین قیمت این نوع خودروها همانند خودروهای ساحت داخل همواره می تواند دستخوش تغییرات و نوسانات بوده و گاهاً این تغییرات خیلی سریع است.

  ادامه مطلب
 • قیمت خودروها در مناطق آزاد

  قیمت خودروها در مناطق آزاد

  در جدول زیر قیمت خودرو ها در مناطق آزاد تجاری(انزلی، اروند، ارس، کیش، قشم، چابهار، ماکو) را مشاهده می کنید. 

  ادامه مطلب
 • 1