فولکس

1384, فولکس, گل 4
 • 1384, فولکس, گل
 • 1384بنزین200000 کیلومتر
 • ارسال: 9 ماه پیش - آذربایجان غربی، ارومیه
 • 18/500/000 تومان
1992, فولکس, ترانسپورتر 2
1992, فولکس, گلف 2
 • 1992, فولکس, گلف
 • 1992بنزین100000 کیلومتر
 • ارسال: Oct 12, 2016 - البرز، کرج
 • 14/000/000 تومان
1385, فولکس, گل 3
 • 1385, فولکس, گل
 • 1385بنزین57000 کیلومتر
 • ارسال: Sep 21, 2016 - خراسان رضوی، سبزوار
 • 28/000/000 تومان
1388, فولکس, گل 2
 • 1388, فولکس, گل
 • 1388بنزین140000 کیلومتر
 • ارسال: Sep 15, 2016 - تهران
 • 25/000/000 تومان
1384, فولکس, گل 2
 • 1384, فولکس, گل
 • 1384بنزینمشخص نشده
 • ارسال: Sep 15, 2016 - یزد، يزد
 • 17/500/000 تومان
1384, فولکس, گل 2
 • 1384, فولکس, گل
 • 1384بنزین190000 کیلومتر
 • ارسال: Sep 11, 2016 - تهران
 • 19/000/000 تومان
1992, فولکس, گلف 5
 • 1992, فولکس, گلف
 • 1992بنزینمشخص نشده
 • ارسال: Aug 16, 2016 - اصفهان
 • 10/000/000 تومان
1992, فولکس, مولتی ون 3
1992, فولکس, استیشن
 • 1992, فولکس, استیشن
 • 1992بنزینمشخص نشده
 • ارسال: Aug 15, 2016 - آذربایجان شرقی، تبریز
 • 30/000/000 تومان
خودروهای انتخابی برای مقایسه
خودروی برای مقایسه انتخاب نشده است.

کنترل کیفیت


چنانچه معتقدید این آگهی به هر دلیلی مبهم و گمراه کننده است لطفا از این طریق آن را به اطلاع مدیریت سایت بان بان برسانید. مطمئناً مدیریت سایت در راستای این بازخورد بازدید کنندگان، سطح کیفی این آگهی را مورد سنجش قرار داده و در صورت تخلف و اشکال برخورد لازم خواهد کرد.

پیام *
ورود
نام کاربری
کلمه عبور
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟ یادآوری رمز عبور