سمند LX

1388, سمند, LX 3
 • 1388, سمند, LX
 • 1388بنزین200000 کیلومتر
 • ارسال: 3 ماه پیش - مازندران، ساری
 • 20/700/000 تومان
1388, سمند, LX 2
 • 1388, سمند, LX
 • 1388دوگانه سوز135000 کیلومتر
 • ارسال: 3 ماه پیش - اردبیل
 • 19/800/000 تومان
1396, سمند, LX 1
 • 1396, سمند, LX
 • 1396بنزین صفر کیلومتر
 • ارسال: 3 ماه پیش - خوزستان، شوشتر
 • 32/500/000 تومان
1384, سمند, LX 1
 • 1384, سمند, LX
 • 1384بنزینمشخص نشده
 • ارسال: 4 ماه پیش - مازندران، بابل
 • 17/000/000 تومان
1384, سمند, LX 2
 • 1384, سمند, LX
 • 1384بنزین240000 کیلومتر
 • ارسال: 4 ماه پیش - اصفهان
 • 16/200/000 تومان
1388, سمند, LX 1
 • 1388, سمند, LX
 • 1388بنزین98000 کیلومتر
 • ارسال: 4 ماه پیش - گلستان، گرگان
 • 22/000/000 تومان
1381, سمند, LX 3
 • 1381, سمند, LX
 • 1381بنزین200000 کیلومتر
 • ارسال: 4 ماه پیش - مازندران، قائم شهر
 • 7/500/000 تومان
1392, سمند, LX 4
 • 1392, سمند, LX
 • 1392بنزین32000 کیلومتر
 • ارسال: 5 ماه پیش - خراسان جنوبی، بیرجند
 • 15/000/000 تومان
1393, سمند, LX 2
 • 1393, سمند, LX
 • 1393بنزین50000 کیلومتر
 • ارسال: 6 ماه پیش - خراسان رضوی، مشهد
 • 26/500/000 تومان
1387, سمند, LX 1
 • 1387, سمند, LX
 • 1387بنزین146000 کیلومتر
 • ارسال: 6 ماه پیش - تهران
 • 17/700/000 تومان
1391, سمند, LX 2
 • 1391, سمند, LX
 • 1391دوگانه سوز82000 کیلومتر
 • ارسال: 6 ماه پیش - ایلام
 • 23/300/000 تومان
1386, سمند, LX 5
 • 1386, سمند, LX
 • 1386بنزین185000 کیلومتر
 • ارسال: 6 ماه پیش - تهران
 • 16/400/000 تومان
1390, سمند, LX 5
 • 1390, سمند, LX
 • 1390بنزین130000 کیلومتر
 • ارسال: 7 ماه پیش - مازندران، بابل
 • 20/000/000 تومان
خودروهای انتخابی برای مقایسه
خودروی برای مقایسه انتخاب نشده است.

کنترل کیفیت


چنانچه معتقدید این آگهی به هر دلیلی مبهم و گمراه کننده است لطفا از این طریق آن را به اطلاع مدیریت سایت بان بان برسانید. مطمئناً مدیریت سایت در راستای این بازخورد بازدید کنندگان، سطح کیفی این آگهی را مورد سنجش قرار داده و در صورت تخلف و اشکال برخورد لازم خواهد کرد.

پیام *
ورود
نام کاربری
کلمه عبور
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟ یادآوری رمز عبور