سمند LX

1382, سمند, LX 4
 • 1382, سمند, LX
 • 1382بنزین140000 کیلومتر
 • ارسال: 8 ماه پیش - کردستان، سنندج
 • 13/500/000 تومان
1389, سمند, LX 4
 • 1389, سمند, LX
 • 1389بنزین192000 کیلومتر
 • ارسال: 8 ماه پیش - مازندران، بابل
 • 21/700/000 تومان
1388, سمند, LX 5
 • 1388, سمند, LX
 • 1388بنزین90000 کیلومتر
 • ارسال: 8 ماه پیش - مازندران، نكا
 • 22/500/000 تومان
1394, سمند, LX 3
 • 1394, سمند, LX
 • 1394بنزین26000 کیلومتر
 • ارسال: 9 ماه پیش - خراسان رضوی، مشهد
 • 27/500/000 تومان
1388, سمند, LX 4
 • 1388, سمند, LX
 • 1388بنزین90000 کیلومتر
 • ارسال: 9 ماه پیش - مازندران، نكا
 • 22/500/000 تومان
1388, سمند, LX 3
 • 1388, سمند, LX
 • 1388بنزین200000 کیلومتر
 • ارسال: 9 ماه پیش - مازندران، ساری
 • 20/700/000 تومان
1388, سمند, LX 2
 • 1388, سمند, LX
 • 1388دوگانه سوز135000 کیلومتر
 • ارسال: 9 ماه پیش - اردبیل
 • 19/800/000 تومان
1396, سمند, LX 1
 • 1396, سمند, LX
 • 1396بنزین صفر کیلومتر
 • ارسال: 9 ماه پیش - خوزستان، شوشتر
 • 32/500/000 تومان
1384, سمند, LX 1
 • 1384, سمند, LX
 • 1384بنزینمشخص نشده
 • ارسال: 10 ماه پیش - مازندران، بابل
 • 17/000/000 تومان
1384, سمند, LX 2
 • 1384, سمند, LX
 • 1384بنزین240000 کیلومتر
 • ارسال: 10 ماه پیش - اصفهان
 • 16/200/000 تومان
1388, سمند, LX 1
 • 1388, سمند, LX
 • 1388بنزین98000 کیلومتر
 • ارسال: 10 ماه پیش - گلستان، گرگان
 • 22/000/000 تومان
1381, سمند, LX 3
 • 1381, سمند, LX
 • 1381بنزین200000 کیلومتر
 • ارسال: 10 ماه پیش - مازندران، قائم شهر
 • 7/500/000 تومان
 • صفحه از 2
خودروهای انتخابی برای مقایسه
خودروی برای مقایسه انتخاب نشده است.

کنترل کیفیت


چنانچه معتقدید این آگهی به هر دلیلی مبهم و گمراه کننده است لطفا از این طریق آن را به اطلاع مدیریت سایت بان بان برسانید. مطمئناً مدیریت سایت در راستای این بازخورد بازدید کنندگان، سطح کیفی این آگهی را مورد سنجش قرار داده و در صورت تخلف و اشکال برخورد لازم خواهد کرد.

پیام *
ورود
نام کاربری
کلمه عبور
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟ یادآوری رمز عبور